27. nóvember 2020

Land­spít­ali hlýt­ur Lofts­lags­við­ur­kenn­ingu Reykja­vík­ur­borg­ar og Festu 2020

 

Loftslagsfundur Reykjavíkurborgar og Festu var haldinn í morgun og var í beinu streymi frá Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur. Í ár eru fimm ár liðin frá því að þjóðir heims undirrituðu Parísarsamkomulagið og settu sér það markmið að halda hlýnun jarðar innan við 2°C og þá helst nærri 1,5°C.

Í erindum fundarins í morgun var farið yfir hvað hefur gerst á þessum 5 árum og farið yfir þær gríðarlegu breytingar sem eru í farvatninu á næstu fimm árum. Loftslagsviðurkenning Festu og Reykjavíkurborgar er nú veitt í fjórða sinn. Markmið viðurkenningarinnar er að vekja athygli á því sem vel er gert í loftslagsmálum og vera hvatning til annarra. Við matið var horft til ýmissa þátta, einkum til þess árangurs sem þegar hefur náðst við að draga úr heildarlosun gróðurhúsalofttegunda. Upptöku frá fundinum má nálgast hér.

Loftslagsviðurkenningu Festu og Reykjavíkurborgar árið 2020 hlýtur Landspítali.

Í rökstuðningi dómnefndar segir meðal annars:

Eitt meginmarkmið Landspítala var að draga úr losun um 40% fyrir árslok 2020 miðað við losun ársins 2015. Aðgerðir Landspítala hafa sýnt árangur en á milli 2018 og 2019 var samdráttur í losun rúm 17%. Tölur þessa árs boða gott og spár sýna að markmið þeirra um 40% samdrátt í losun fyrir lok ársins 2020 muni nást.

Meðal aðgerða sem stuðla að þessum góða árangri er uppsetning á búnaði til að eyða glaðlofti, auk þess sem hætt var að nota olíuketil til orkuframleiðslu fyrir ýmsan búnað en rafmagn er notað í staðinn. Þessar tvær aðgerðir einar og sér munu minnka losun CO2 ígilda spítalans sem svarar til rúmum 1000 tonnum á hverju ári.

Samgöngusamningar við starfsfólk voru innleiddir árið 2014 fjölmargir nýta sér nú vistvæna ferðamáta. Aðstaða hjólreiðafólks var stórætt við starfsstöðvar. Eftir að spítalinn fór í samstarf með Strætó árið 2019 um niðurgreiðslu árskorta hefur virkum árskortum fjölgað úr 130 í 540 á einu ári.

Hér skipta afleidd áhrif þeirra aðgerða sem ráðist er í máli þar sem Landspítali er einn stærsti vinnustaður landsins og ljóst er að þessar aðgerðir hafa góð áhrif út fyrir veggi spítalans.

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri afhendir Páli Matthíassyni forstjóri Landspítala Loftslagsviðurkenningu Reykjavíkurborgar og Festu 2020

 

“Viðurkenningin hefur mikla þýðingu fyrir Landspítala og starf hans að umhverfismálum síðustu 8 ár. Í kjölfar hvatningar Festu og Reykjavíkurborgar 2015 setti Landspítali metnaðarfull markmið enda málið afar brýnt og ógn við heilsu og framtíðina.

Við settum okkur markmið um 40% samdrátt kolefnisspors fyrir árslok 2020 og bráðabirgðatölur sýna að því verði náð og af því erum við afar stolt.

Það er hlutverk spítalans að hlúa að heilsu og loftslagsmál hafa gríðarleg áhrif á heilsu til framtíðar. Spítalinn vill vera drifkraftur í samfélaginu og skorar á fyrirtæki og stofnanir að grípa til aðgerða.” Páll Matthíasson forstjóri Landspítala

Edda Sif Pind Aradóttir framkvæmdarstjóri Carbfix tekur við Nýsköpunarviðurkenningu loftslagsmála

Auk loftslagsviðurkenningarinnar var veitt sérstök nýsköpunarviðurkenning en hana hlýtur nýsköpunarfyrirtæki sem hefur náð eftirtektarverðum árangri í þágu loftslagsmála. Nýsköpun og uppbygging er níunda heimsmarkið Sameinuðu þjóðanna enda er nýsköpun mikilvægur liður í því að stemma stigu við loftslagsvandanum.

Nýsköpunarviðurkenningu Festu og Reykjavíkurborgar árið 2020 hlýtur Carbfix.

Í rökstuðningi dómnefndar segir:

Carbfix fargar koldíoxíði úr útblæstri orku- og iðjuvera sem fangað er úr andrúmslofti og bindur það varanlega í bergi með öruggum og hagkvæmum hætti. Rannsóknir sem hafa meðal annars verið gerðar í samstarfi við Háskóla Íslands sýndu að yfir 95% af því koldíoxíði sem dælt var niður í basaltmyndanir á Hellisheiði myndaði steindir innan tveggja ára, sem er mun fyrr en áður var talið mögulegt. Með byltingarkenndri tækni Carbfix hefur fyrirtækið frá árinu 2007 bundið rúmlega 70.000 tonn af koldíoxíði í bergi.

Nýsköpun á vegum Carbfix hefur leitt til þess að tækni þróuð á Íslandi er nú í alþjóðlegu einkaleyfaferli. Auk þess hefur Carbfix vakið athygli innan og utan landsteinanna og hefur hlotið alþjóðleg verðlaun fyrir aðferðina sem þróuð hefur verið, meðal annars Nýsköpunarverðlaun evrópska jarðhitaráðsins. Carbfix hefur einnig tekið virkan þátt í að auka þekkingu á þessu sviði, ekki einungis hvað varðar þeirra eigin aðferð heldur einnig varðandi undirliggjandi ástæður þess að nauðsynlegt sé að þróa aðferðir sem nýtast í baráttunni við loftslagsvandann.

„Við erum mjög stolt af þessari viðurkenningu frá Festu og Reykjavíkurborg og þakklát fyrir þá hvatningu sem í henni felst.

Upp á síðkastið, þegar heimsbyggðin hefur verið að stríða við heimsfaraldurinn, hefur farið minna fyrir umræðu um loftslagsvána í opinberri umræðu. Núna þegar við sjáum vonandi út úr Covid þokunni er áríðandi að við einhendum okkur í að breyta því sem við þurfum að breyta til að bægja vánni frá. Ef það eitthvað sem kórónuveiran hefur kennt okkur þá er það að við getum alveg breytt ýmsu sem við héldum að væri greypt í stein.

Við hjá Carbfix þökkum fyrir okkur og höldum ótrauð áfram að greypa koldíoxíð í stein, í eiginlegri og óeiginlegri merkingu.“ Edda Sif Pind Aradóttir framkvæmdarstjóri Carbfix

Verðlaunahafar dagsins ásamt Tómasi N. Möller formanni Festu, Hrund Gunnsteinsdóttur framkvæmdarstjóri Festu og Erlu Tryggvadóttur vara formanni Festu

Myndir: Sigurjón Ragnar

Fréttayfirlit

Miðstöð um samfélagsábyrgð og sjálfbærni

Mennta­veg­ur 1
101 Reykja­vík
festa@sam­felagsa­byrgd.is